2-110110 - Förslagshandling - Kv Spårvägen 9 - Plan 1-2-B-635018091794523750.jpgBild: Joanna Lewis-Jonsson