3-110110 - Förslagshandling - Kv Spårvägen 9 - Plan 3-B-635018091796242500.jpgBild: Joanna Lewis-Jonsson