4-110110 - Förslagshandling - Kv Spårvägen 9 - Plan -1-B-635018091797805000.jpgBild: Joanna Lewis-Jonsson