5-110110 - Förslagshandling - Kv Spårvägen 9 - Sektion A-B-635018091799367500.jpgBild: Joanna Lewis-Jonsson