6-110110 - Förslagshandling - Kv Spårvägen 9 - Sektion B-B-635018091800930000.jpgBild: Joanna Lewis-Jonsson