KLAFFEN

Mitt i Karlskronas stadsmarina, på den gamla färjeklaffen, skjuter en liten men kraftfull byggnad ut. Bjälklagens lätta, horisontella linjer kragar ut över vattnet och balanseras av byggnadens massiva ”akter”. Fasaden med plåtar av corténstål kommer gradvis att få levande, roströda toner. Fasaden mognar inom ett par år och xidskiktet bildar ett skyddande skikt från ytterligare oxidering. 

 
Associationerna går till fartygsskrov, lastkranar, maskiner, broklaffar...
Den lätta, glasade delen är i planlösning och uttryck inspirerad av CSH#22, Pierre Koenigs välkända Case Study House i Hollywood.

Byggnaden bildar ett naturligt blickfång och nav mitt i stadsmarinan, ett rundningsmärke, där kajpromenaden löper obruten längs vattnet runt byggnaden.

Klaffen innehåller på entréplan kommunens hamnkontor åt gästhamnen, expolokal för kommunen och möjlighet till kioskverksamhet, samt lokaler för Tallebryggans båtklubb. På andra våningen finns flexibla ytor för konferens- och kontorsändamål, med fantastisk utsikt över vattnet, segelbåtar och bryggor åt alla håll.

 
Klaffen har utförts på uppdrag av fastighetsbolaget Klövern och är resultatet av en markanvisningstävling, där förslaget vann med sin gestaltning.